Laboratorium

SmartCity Lab jest organizacją pozarządową lab

Smart City Lab w 100% należy do Stowarzyszenia ITS Polska, jest więc niezależną organizacją pozarządową, czyniąc naszą instytucję unikalną w skali kraju. Korzyści społeczne, takie jak poprawa innowacyjności kraju czy transfer wiedzy – a nie profit, są nadrzędnym celem funkcjonowania laboratorium.

SmartCity Lab jest środowiskiem otwartym lab

Smart City Lab jest inicjatywą oddolną, stworzoną przez instytucje zgromadzone wokół Stowarzyszenia ITS Polska, cechującą się niezależnością instytucjonalną oraz niezależnością technologiczną, otwartą na konkurencyjne technologie. Zostań partnerem SmartCity Lab.

SmartCity Lab respektuje twórców i ich prawa lab

SmartCity Lab nie rości sobie żadnych praw do wartości intelektualnych wytworzonych podczas współpracy z laboratorium. Zapraszamy do współpracy przede wszystkim w szczególności twórców i/lub ich startupy, którzy chcą skorzystać z unikalnego środowiska rozwojowego.

lab

Pierwsi w Polsce

SmartCity Lab jest pierwszym w Polsce laboratorium technologicznym w formule: samorząd (lub ogólnie sektor publiczny) – nauka – biznes. Każdy projekt realizowany w laboratorium, w szczególności budowa, utrzymanie i rozbudowa laboratorium jest realizowany w partnerstwie z tymi trzema sektorami.

lab

Sandboks technologiczny

SmartCity Lab jest sandboksem technologicznym składającym się z centrum (laboratorium) będącym środowiskiem testowym oraz środowiska produkcyjnego – czyli współpracującej instytucji (np. sieć ulic w zarządzie współpracującego samorządu). Współpraca z laboratorium ma charakter zarówno miejscowy jak i zdalny.

Zapraszamy świat nauki

Do współpracy zachęcamy szczególnie studentów oraz ich opiekunów naukowych. SmartCity Lab jest idealnym środowiskiem do realizowania prac naukowych, badawczo-rozwojowych, praktyk studenckich, prac dyplomowych oraz inkubacji własnych pomysłów projektowych. W laboratorium połączymy środowisko naukowe według oczekiwań z naszymi partnerami technologicznymi i współpracującym sektorem publicznym. Oferujemy także współpracę międzynarodową.

Dla małych i dużych miast

Firmy prywatne mogą realizować swoje własne prace rozwojowe, projekty pilotażowe, demonstracje technologii, dopasowanie i kalibrację swoich istniejących rozwiązań do rynku polskiego. Grupą targetową SmartCity Lab są średniej i małej wielkości miasta, jednak realizujemy efektywną współpracęe także z dużymi miastami oraz zarządcami infrastruktury wszystkich szczebli. Korzyścią dla sektora publicznego jest transfer wiedzy i możliwość przetestowania dedykowanych rozwiązań technologicznych, jak i możliwość realizacji własnych potrzeb i pomysłów.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Prowadzimy szkolenia z dziedziny Smart City. Technologia Smart City to nie tylko ułatwianie życia. To tworzenie bezpieczniejszych, czystszych i bardziej tętniących życiem społeczności miejskich. Wykorzystując moc technologii, możemy poprawić jakość życia, promować zrównoważony rozwój i budować miasta, które są naprawdę gotowe na przyszłość.

Zobacz realizowane projekty

Czas wziąć się do działania

Dołącz do nas w tej miejskiej rewolucji. Dołącz do grupy podmiotów nadających tempo transformacyjnej mocy technologii Smart City i wspólnie zdefiniujmy na nowo przyszłość miejskiego życia.

miasto