Operacyjny Model Planistyczny dla Transportu Publicznego w Poznaniu

przyklad

Głównym celem Projektu jest budowa operacyjnego modelu ruchu integrującego w oprogramowaniu VISUM wiele źródeł danych, w tym dane z rozkładami jazdy zapisane w standardzie GTFS, z automatycznego systemu zliczania pasażerów oraz z operacji wykonywanych za pomocą systemu biletu elektronicznego. Polem doświadczalnym będzie obszar Miasta Poznania w modelu ruchu. Celem Projektu będzie również przygotowanie metodyki budowania standardowego planistycznego modelu operacyjnego dla średniej wielkości miasta. Efektem końcowym prac w ramach Projektu będzie raport podsumowujący okres testowy zawierający m.in. wyniki badań i zalecenia odnośnie możliwości rozwoju prac badawczych.

Główne funkcjonalności lab

Główną funkcjonalnością będzie dostosowanie poznańskiego modelu ruchu oraz interfejsu w oprogramowaniu PTV Visum do importu danych z rozkładami jazdy w standardzie GTFS oraz danych z systemu automatycznego zliczania pasażerów.

Korzyści dla klienta lab

Podstawową korzyścią dla Miasta Poznania będzie przyspieszenie prac związanych z aktualizacją modelu ruchu o aktualną i projektowaną sieć transportową. Zamiast wprowadzać ręcznie te dane do oprogramowania PTV Visum, będzie można zaimportować w standardzie GTFS przygotowane za pomocą innego oprogramowania rozkłady jazdy, które w przypadku aktualnych danych publikowane są jako otwarte dane. Natomiast dane z automatycznego systemu liczenia pasażerów pozwolą na utrzymanie aktualności modelu ruchu po zmianach tras linii autobusowych i tramwajowych. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe będzie wykorzystanie modelu ruchu do planowania większych zmian w sieci transportowej o charakterze operacyjnym, a nie tylko, jak do tej pory, o charakterze strategicznym.

lab
opinie

Naszym celem, który wiążemy z tym projektem jest przygotowanie modelu ruchu aby możliwe było wykonywanie analiz służących w większym stopniu celom operacyjnym, a nie tylko strategicznym. Pozwoli to nam na obiektywną ocenę i porównanie między sobą różnych wariantów rozwiązań w zakresie przebiegu poszczególnych linii tramwajowych i autobusowych oraz częstotliwości kursowania.

Czas wziąć się do działania

Dołącz do nas w tej miejskiej rewolucji. Dołącz do grupy podmiotów nadających tempo transformacyjnej mocy technologii Smart City i wspólnie zdefiniujmy na nowo przyszłość miejskiego życia.

miasto