Control Pro – Platforma zarządzania ruchem drogowym

przyklad

Control Pro to platforma przeznaczona do zarządzania usługami ITS oraz usługami związanymi z utrzymaniem infrastruktury drogowej na sieci autostrad, oraz dróg szybkiego ruchu.

Control Pro wykorzystuje łatwe w implementacji mechanizmy integrujące istniejące elementy ITS oraz umożliwia rozbudowę o nowe urządzenia. Oprogramowanie systemu pozwala na integrację różnorodnych podsystemów detekcji, monitoringu oraz sterowania, tworząc multimodalną platformę zarządzania ruchem drogowym.Do najpowszechniej wykorzystywanych podsystemów zarządzanych przez Control Pro należą znaki o zmiennej treści, systemy meteorologiczne, CB‑radio, kamery dozoru wizyjnego, kamery automatycznej detekcji zdarzeń oraz kamery automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Główne funkcjonalności lab

Contro Pro to skalowalne oprogramowanie łączące szereg funkcjonalności w ramach jednej platformy. Pozwala na wdrażanie odpowiednich strategii zarządzania ruchem, poprawiających płynność oraz zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Control Pro posiada intuicyjny graficzny interfejs użytkownika, przeznaczony dla operatorów w Centrum Zarządzania Ruchem oraz wspierający funkcje całorocznego utrzymania infrastruktury.

Interfejs platformy jest łatwy w obsłudze oraz umożliwia wywołanie żądanej funkcji w minimalnej liczbie kroków. Użytkownik może samodzielnie konfigurować m.in. scenariusze zarządzania ruchem oraz alarmy zdarzeń w zależności od aktualnych potrzeb. Operator ma do dyspozycji różne tryby pracy systemu lub jego poszczególnych elementów. System posiada moduł archiwizacji i raportowania danych umożliwiający weryfikację pracy operatorów. Istnieje możliwość integracji systemu z różnymi rozwiązaniami rejestracji danych wideo. Platforma Control Pro umożliwia wymianę danych z innymi systemami zarządzania ruchem np. za pomocą protokołu Datex 2.

Korzyści dla klienta lab

Wdrożenie platformy zapewni możliwość kompleksowego zarządzania systemami i usługami ITS świadczonymi w ramach danego obszaru systemu transportowego. Użytkownik systemu będzie mógł samodzielnie konfigurować scenariusze zarządzania ruchem oraz alarmy zdarzeń w zależności od aktualnych potrzeb.

Operator będzie miał do dyspozycji różne tryby pracy systemu lub jego poszczególnych elementów. System umożliwi również archiwizację i raportowanie danych, w tym weryfikację pracy operatorów. Powyższe działania wpłyną na poprawę efektywności sterowania ruchem oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

lab
opinie

Aby sprawdzić referencje, zachęcamy do odwiedzenia poniższego adresu:

https://apm.pl/rozwiazania/control-pro/#control-pro

Czas wziąć się do działania

Dołącz do nas w tej miejskiej rewolucji. Dołącz do grupy podmiotów nadających tempo transformacyjnej mocy technologii Smart City i wspólnie zdefiniujmy na nowo przyszłość miejskiego życia.

miasto