Platforma zarządzania ruchem drogowym

przyklad

Celem projektu jest wdrożenie platformy do zarządzania ruchem drogowym z wykorzystaniem oprogramowania Control Pro za pomocą tablic VMS, które zostały zainstalowane na wschodnim i zachodnim wlocie do miasta przy drodze krajowej DK12. Oprogramowanie umożliwi zarządzanie różnorodnymi podsystemami ITS na obszarze miasta Chełm, które zostaną zintegrowane w ramach SmartCity Lab. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana architektura systemu nadrzędnego oraz mechanizmy integrujące istniejące elementy ITS oraz umożliwiające rozbudowę o nowe urządzenia. Efektem końcowym prac będzie zestaw działającego oprogramowania wraz z dokumentacją projektową. System będzie mógł zostać rozbudowany o kolejne tablice VMS, dzięki którym będzie można informować kierowców o warunkach ruchu w trakcie etapów modernizacji infrastruktury drogowej umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm.

Główne funkcjonalności lab

Platforma do zarządzania ruchem będzie zapewniać następujące funkcjonalności: 

  • możliwość zarządzania znakami o zmiennej treści, 
  • gromadzenie danych z systemu meteorologicznego,
  • gromadzenie danych z systemu kamer wizyjnych, kamer automatycznej detekcji zdarzeń oraz kamer automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, 
  • gromadzenie danych z systemów V2I, I2V oraz innych podsystemów ITS, 
  • wdrażanie odpowiednich strategii zarządzania ruchem, 
  • intuicyjny graficzny interfejs użytkownika, 
  • możliwość wymiany danych z innymi systemami zarządzania ruchem, na przykład za pomocą protokołu Datex 2

Korzyści dla klienta lab

Wdrożenie platformy zapewni możliwość kompleksowego zarządzania systemami i usługami ITS świadczonymi w ramach danego obszaru systemu transportowego. Użytkownik systemu będzie mógł samodzielnie konfigurować scenariusze zarządzania ruchem oraz alarmy zdarzeń w zależności od aktualnych potrzeb.

Operator będzie miał do dyspozycji różne tryby pracy systemu lub jego poszczególnych elementów. System umożliwi również archiwizację i raportowanie danych, w tym weryfikację pracy operatorów. Powyższe działania wpłyną na poprawę efektywności sterowania ruchem oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

lab
opinie

Aby sprawdzić referencje, zachęcamy do odwiedzenia poniższego adresu:

https://apm.pl/rozwiazania/control-pro/#control-pro

Czas wziąć się do działania

Dołącz do nas w tej miejskiej rewolucji. Dołącz do grupy podmiotów nadających tempo transformacyjnej mocy technologii Smart City i wspólnie zdefiniujmy na nowo przyszłość miejskiego życia.

miasto